Vi är KFUM Ystads styrelse

Ordförande
Frida Berg

Styrelseledarmöter
Lotta Berg, Lena Pålsson, Sofi Wadsjö, Lukas Lennartsson, Oskar Nilsson & Per-Henrik Göransson

Revisorer
Anna Åhlund & Anna-Karin Andersson

Gårdsfogde
Anna-Karin Andersson

ark1
KFUM Syd
KFUM Sverige
billy
Sparbanken Syd
Ystadappen

KFUM erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår från en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.