Välkommen till KFUM LAN i Ystad

KFUM-Huset i Ystad arrangerar ett heldags LAN en gång i månaden. Det är en liten grupp som träffas för att spela i 9-10 timmar (eller färre timmar om du vill).

Frågor till ledare:
Filip: filip@kfumystad.se,
Kristian: kristian@kfumystad.se, 076-762 63 48

Plats: KFUM huset Björnstjernegatan 18, Regementet Ystad.
Ingång: Norra gaveln på huset. Mot skridskodammen.
Medlemsavgift: 600:- / år. Sätts in på KFUM Ystads bankgiro 5305-5489, glöm inte skriva namn och LAN på inbetalningen.
Givetvis får du komma och testa gratis.

ark1
KFUM Syd
KFUM Sverige
billy
Sparbanken Syd
Ystadappen

KFUM erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår från en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.